Unieke online applicatie voor ondernemers

Maakt succesvol ondernemen makkelijker

25 FEBRUARI 2011, ROSMALEN, THE NETHERLANDS
Samenvatting
Zou het niet geweldig zijn als een ondernemer zijn strategie perfect in lijn weet te brengen met de benodigde processen zodat de talenten van medewerkers optimaal benut en ontwikkeld worden? Speciaal voor ondernemers makkelijk gemaakt door één online applicatie!
Het belang van flexibel organiseren
Ondernemers moeten en kunnen snel inspelen op marktontwikkelingen. Economische, duurzame en technische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Een flexibele houding biedt kansen om snel te anticiperen op nieuwe bewegingen in de markt. Het zorgt ervoor dat je daar als organisatie adequaat en effectief op in weet te spelen. Het zijn niet altijd de sterksten of slimsten die overleven, maar juist diegenen die zich het beste weten aan te passen …

Ambitiancy’s online applicatie Improving insights© is dé unieke online totaaloplossing die ondernemers in staat stelt hun strategie, proces én medewerkers op eenvoudige en inzichtelijke wijze op elkaar af te stemmen om zo sneller, flexibeler, toegankelijker en met meer draagvlak tot verbetering te kunnen komen.

Zo kan binnen de applicatie het strategisch plan van een organisatie uitgewerkt en ontsloten worden, waarbij de gewenste resultaten doorvertaald worden naar afdelingen en teams die hiervoor verantwoordelijkheid nemen. De processen om deze resultaten te bereiken worden eveneens vastgesteld en ontsloten, inclusief de rollen en verantwoordelijkhden die hierbij nodig zijn. Ook de hele P&O cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt ondersteund, waarbij per medewerker de afgesproken doelstellingen, actieplannen en opleidingen worden vastgelegd en ontsloten. Door de unieke dynamische verbinding tussen strategie, proces en medewerkers is het continue mogelijk online inzicht en overzicht te houden en tijdig bij te sturen bij veranderende omstandigheden.

Improving insights
© maakt succesvol ondernemen makkelijker!
Citaten
"Wij denken dat Improving insights toegevoegde waarde heeft voor onze Intermediairs die op zoek zijn naar verhoging van hun efficiency en daarom ondersteunen wij dit initiatief met een pilot voor een aantal kantoren." Jan van Boxtel, Directeur Verkoop Intermediaire distributie, de Goudse verzekeringen
"Door het toepassen van de nieuwste online technologie ontstaan mogelijkheden die voorheen ondenkbaar of onbereikbaar waren voor ondernemers. De toegang tot informatie over de strategie, processen en medewerkers gaat hierdoor een doorbraak beleven en wordt nu ook toegankelijk voor het MKB." Arno Schilders, Initiatiefnemer, Ambitiancy
Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Ambitiancy

Ambitiancy - ruimte voor ambities, talent en ontwikkeling
Ambitiancy is een organisatie adviesbureau dat erin gelooft dat mensen opbloeien en excelleren als ze datgene doen waar ze goed in zijn. Daarom is alles wat wij doen gericht op het inspireren van mensen het beste uit zichzelf en anderen te halen.
Wij helpen ondernemers om hun strategie perfect in lijn te brengen met de benodigde processen zodat de talenten van medewerkers optimaal benut en ontwikkeld worden. Wij doen dit door het geven van (persoonlijk) advies, het organiseren van praktische trainingen en het leveren van online applicaties voor ondernemers.
Met onze aanpak maken wij succesvol ondernemen makkelijker.